شیرآلات صنعتی

لیست محصولات - شیرآلات صنعتی

شیر اطمینان

مقدمه

یکی از تجهیزات ایمنی در صنعت، شیر اطمینان فشار یا همان PSV است. شیرهای طمینان از وسایل مختلفی مانند لوله ها، شیرآلات، مخازن تحت فشار و… در برابر شرایط محیطی فشار بالا محافظت می نماید. چون اکثر وسایل صنعتی همه در فشارهای بالا کار می کنند، بنابراین انتخابPSV بسیار مهم است و باید با احتیاط کامل انتخاب شود.
همه مخازن تحت فشار به دلیل دارا بودن سیال ها و بخارات گازی فشار بالا، باید بوسیله دریچه اطمینان محافظت شوند. دریچه های اطمینان که در بالای مخازن قرار دارند باید طوری انتخاب شوند که اگر زمانی تعادلات فشاری به هم خورد، شیراطمینان بصورت اتوماتیک باز شود و بخارات با فشار بالا را از مخزن خارج کند. چون دریچه شیراطمینان نسبت به بخارهای خورجی بسیار کوچک است، بنابراین هنگا خروج بخارات گازی صدای بلندی تولید می کنند بنابراین بری جلوگیری از آلودگی صتی، یک لوله صدا خفه کن را همیشه بر روی شیرهای اطمینان نصب می نمایند. مخازن تحت فشار چون در معرض آتش سوزی نیز می باشند، بنابراین هنگام وقوع این اتفاقات گازهای بسیار زیادی تولید می شوند، پس باید حداکثر ظرفیت شیراطمینان را برای این مواقع در نظر گرفت که گاز و مایعات زیادی را خارج کند که فشار مخزن به سرعت کاهش یابد.

نکات مهم در مورد استفاده از شیر اطمینان

محدوده فشار كاركرد امن  (SOL/P)

در شیرهای اطمینان اصطلاحی وجود دارد به نام SOL/P، که باید در هنگام انتخاب شیر اطمینان به آن توجه شود، SOL/P مخفف کلمه ی (Safe operating limits for pressure) است که به معنی محدوده فشار كاركرد امن می باشد. برای مثال می توان SOL/Pرا ایگونه توضیح داد:

شیرهای اطمینان باید طوری طراحی شوند که در فشاری حدود ۱۰% کمتر از حداکثر  فشار قابل تحمل مخزن عمل کنند. مثلا اگر حداکثر فشار قابل تحمل یک مخزن تحت فشار 1000 psi است، بنابراین شیر اطمینان باید در فشار 900psi  عمل کند، زیرا محاسبات طراحی همیشه دارای خطاهایی می باشد و این خطاها هم در طراحی شیراطمینان جود دارد و هم در طراحی مخزن. اگر مخازن مورد نظر ما ضد انفجار باشند، باید شیراطمینان طوری طراحی شوند که در فشاری حدودا 20درصد کمتر از فشار قابل تحمل مخزن عمل کنند. پس با این توصیفات، در محیط هایی که می خواهیم از ازدیاد فشار ناگهانی جلوگیری کنیم باید از شیراطمینان استفاده نماییم.

بالاترین فشار (Over Pressure)

فشاری است که شیراطمینان در وضعیت کاملاً باز قرار می گیرد و حداکثر ظرفیت تخلیه خود را دارا می باشد.

پایین ترین فشار (Blow Down)

مقدار اختلاف فشار پایین تر از نقطه تنظیم شیر اطمینان است که جهت بسته شدن کامل و محکم شیر اطمینان پس از باز شدن و سپس برگشت سیستم به فشار عادی مورد احتیاج می باشد.این پارامتر به Reset Differential نیز معروف است.

نقطه تنظيم (Set Point)

تنظيم مناسب نقطه عملكرد و باز شدن شير اطمينان ، اولاً به دلايل ايمني مذكور و ثانياً به منظور اطمينان از كاركرد شير اطمينان با حداقل صدا و همچنين ممانعت از صدمه به شير اطمينان ضروري مي باشد. اين نقطه نبايد بيشتر از SOL/P يا محدوده فشار كاركرد ايمن تجهيزات باشد و از طرفي بايد بخاطر داشت كه تنظيم فشار آزاد سازي شير اطمينان روي فشار كمتر از SOL/P هيچگونه مزيتي به همراه نخواهد داشت و تنها باعث افزايش احتمالي دفعات باز شدن شير اطمينان و فرسوده شدن آن خواهد گشت.

فشار اطميناني (Shut–off Margin)

هنگامي كه فشار كاري سيستم و نقطه تنظيم شير اطمينان به هم نزديك باشند، علاوه بر در نظر گرفتن تغييرات فشار احتمالي سيستم كه در بالا عنوان گرديد، فشار اطميناني نيز بعنوان گارانتي كردن و مطمئن شدن از بسته ماندن كامل شير بر فشار كاري سيستم اضافه مي گردد كه معمولا حدود 0.1 Bar است.

فشار تنظيم (Set Pressure)

فشار نسبي ورودي به شير ايمني كه شير براي باز شدن در اين فشار تنظيم مي شود.

 فشار پشتي (Back Pressure)

لاين خروجي PSV مي تواند توسط يك لوله به هواي آزاد (فشار اتمسفر) تخليه گردد يا اينكه به يك خط ديگر هدايت گردد. فشار خط خروجي به BACK PRESSURE موسوم است.

فشار پشتي ساختاري (Build-up Back Pressure)

به افزايش فشار در مدار تخليه در اثر جريان ناشي از باز شدن شير ايمني فشار مي گويند.

فشار تحميلي (Superimposed Back Pressure)

فشار استاتيكي در خروجي شير ايمني فشار درست در لحظه باز شدن شير را گويند. اين فشار مي تواند ثابت و يا متغيير باشد.

فشار باز شدن (Opening Pressure)

فشار استاتيكي در ورودي شير كه موجب باز شدن شير بسته مي گردد.

فشار بسته شدن (Closing Pressure)

فشار استاتيكي در ورودي شير كه منجر به بسته شدن مجدد يك شير اطمينان باز مي گردد.

حداكثر فشار عملكرد (Maximum Operating)

ماكزيمم فشار كه در حين عملكرد سيستم اتفاق مي افتد.

حداكثر فشار كاري قابل قبول (MAWP: Maximum Allowable Working Pressure)

مبنايي براي تنظيم كردن فشار در شيرهاي ايمني كه بر روي مخازن نصب مي شوند و همچنين فشار است كه براي طراحي مخازن مورد استفاده قرار مي گيرد.

فشار انباشتگي (Accumulation Pressure)

به افزايش فشار از مقدار MWAP يك مخزن كه باعث تخليه از تجهيزات ايمني فشار مي گردد گويند و بر حسب واحد يا درصد بيان مي شود.

انواع شیراطمینان

در صنعت شیرهای ایمنی و اطمینان، مستقل از این که در سرویس مایع به کار گرفته شوند یا گاز، از نظر ساختاری در سه شکل عمده وزنه ای، فنری و پیلوت دار تولید می شوند.

شیرهای ایمنی/اطمینان وزنه ای


مثال ساده این نوع شیرها، شیر روی زودپز است. در این شیرها، نیروی مقاوم، وزن بندآور و متعلقات آن است. این شیرها بسیار ساده و ارزان هستند.

شیرهای ایمنی/ اطمینان فنری Spring Loaded Safety/Relief Valves-2

در این نوع از شیرهای ایمنی/ اطمینان، دو نیرو در دو طرف بندآور وجود دارد. از یک سو بندآور برای باز شدن تحت فشار سیال سرویس قرار دارد؛ از طرف مقابل نیز یک فنر، نیرویی در جهت بستن شیر اعمال می کند و شیر را تا زمانی که فشار سیال به اندازه کافی زیاد نشده باشد، بسته نگه می دارد. اما به محض این که فشار در سیستم به بالاتر از فشار تخلیه برسد، نیروی ناشی از فشار سیال بر نیروی فنر غلبه کرده و بندآور را از محل خود بلند می کند. با خروج سیال از سیستم، فشار سیستم تعدیل می گردد. با کاهش فشار سیستم، مجدداً نیروی فنر بر فشار سیال غلبه کرده و بندآور را پایین می راند. بدین ترتیب این شیر با افزایش فشار سیستم، باز شده و پس از تخلیه فشار اضافی سیستم، بسته می شود.
این شیرها در تمام نقاطی که احتمال بالا رفتن فشار وجود دارد، کاربرد دارند. از موارد استفاده متداول این شیرها م یتوان به مخازن تحت فشار، دی گهای بخار، آب گرم کن های منازل، خروجی پمپ های رفت و برگشتی، کمپرسورها و خطوط لوله تحت فشار اشاره کرد.
اجزای اصلی این شیرها شامل بدنه، نشیمن گاه، بندآور، ساقه و درپوش می باشد. اما علاوه بر موارد فوق، Bellow down Ring پیچ تنظیم کننده یاAdjusting Bolt و مهره قفل کننده یا Lock-nut اجزایی هستند که خاص این نوع شیرها می باشند.
وظیفه پیچ تنظیم، کنترل و تنظیم فشار باز شدن شیر است. در حقیقت با تغییر موقعیت این پیچ، میزان
تراکم اولیه فنر و در پی آن، نیرویی که از سوی فنر به بندآور اعمال م یگردد را کم یا زیاد می کنیم. با این کار فشاری که در آن شیر باز می شود تنظیم می گردد.
از سوی دیگر با تغییر وضعیت Ring down below فشار بسته شدن شیر را کنترل می کنیم؛ یعنی با جابه جا کردن این رینگ، تعیین می کنیم که شیر چند درصد پایین تر از فشار باز شدن، بسته شود. نزدیک بودن این دو عدد به یکدیگر می تواند باعث باز و بسته شدن مکرر شیر ایمنی شود. با کم کردن دفعات باز و بسته شدن شیر، هم احتمال بروز خرابی در شیر کمتر می شود و هم استهلاک ناشی از سایش قطعات به یک دیگر کاهش می یابد. نهایتاً مهره قفل کننده برای جلوگیری از تغییر وضعیت پیچ تنظیم کننده، استفاده می شود تا از تغییر وضعیت های ناخواسته در اثر لرزش جلوگیری شود.

از معایب عمومی شیرهای ایمنی/ اطمینان، احتمال خرابی و باز نشدن شیر در وضعیت اضطراری است.
برای کاهش ضریب خطا و بالا بردن امنیت سیستم ها معمولاً از دو و یا در سیستم های حساس حتی تا چهار شیر، به صورت موازی استفاده می شود تا در صورت عمل نکردن یکی از شیرها، شیر دیگر فشار سیستم را تخلیه نماید.
از دیگر معایب این شیرها می توان به تغییر خواص فنر در اثر عواملی چون تغییرات دما یا خستگی اشاره کرد. هم چنین با افزایش فشار سیال یا سطح مقطع نشیمنگاه شیر و به تبع آن زیاد شدن نیروی اعمال شده به وسیله سیال، برای بسته نگه داشتن شیر، استفاده از فنر ضخیم تر و بزر گتر، اجتناب ناپذیر می گردد.
این امر علاوه بر بالا بردن هزینه تولید و اشغال فضای زیادی در بالای شیر، محدودیت های اساسی برای تولید شیر در ابعاد و فشارهای بالا ایجاد می کند. به همین دلیل طراحان به فکر تولید شیری افتادند که این معایب در طراحی آن برطرف شده باشد. شیرهای ایمنی/ اطمینان پیلوت دار حاصل این طراحی هستند.

شیرهای ایمنی / اطمینان پیلوت دار pilot-operation-3

ایده اصلی در شیرهای پیلوت دار، این است که از یک شیر کوچک به نام پیلوت برای فرمان دادن و
راه اندازی یک شیر بزرگ استفاده شود. در حقیقت این شیر کوچک، در نقش کلید راه انداز شیر بزرگ تر عمل می کند.
این شیر کوچک، یک شیر ایمنی یا اطمینان از نوع فنری است. همانند دیگر شیرهای فنری، این شیر نیز دارای فنر، بندآور، نازل و دیگر متعلقات شیرهای فنری است. این شیر علاوه بر مسیرهای ورودی و خروجی، نیازمند مسیر جدیدی است تا بتواند از طریق آن مسیر، به شیر اصلی فرمان بدهد.
در این شیرها، از فشار خود سیال برای بسته نگ هداشتن شیر استفاده می شود.
در شیر اصلی، سطح مقطع بندآور در قسمت بالای محفظه فشار از سطح مقطع آن در قسمت پایین بیشتر است. در نتیجه هنگامی که فشار بالا و پایین بندآور مساوی باشد، نیروی اعمال شده به قسمت بالای بندآور از نیروی اعمال شده به قسمت پایین آن بیشتر بوده و شیر تا زمان لازم بسته می ماند.
حال فرض کنید فشار سیستم بالا رود. در این صورت فشار قسمت پایین و بالای بندآور به صورت یکسان زیاد می گردد تا جایی که شیر پیلوت عمل کرده و باز شود. با باز شدن پیلوت، ارتباط سیال بخش درپوش با بیرون برقرار شده و در یک لحظه، فشار از روی بندآور شیر اصلی برداشته می شود. در نتیجه نیروی اعمال شده بر سطح بالای بندآور شیر اصلی، کمتر از نیروی وارده به سطح پایینی آن می شود. در این شرایط شیر اصلی نیز عمل نموده و باز می شود. با تخلیه حجم زیادی از سیال، فشار سیستم کاهش می یابد. پس از این که فشار سیستم به پایین تر از فشار تنظیم رسید، شیر پیلوت بسته می شود و با قطع ارتباط محفظه بالای بندآور و محیط خارج، فشار بالای بندآور افزایش یافته و شیر مجدداً بسته و آماده عمل مجدد در شرایط لازم می گردد.

پتروسورین اراد ارائه کننده انواع شیر اطمینان

تفاوت شیرفشار شکن و شیراطمینان

واژه شير اطمينان (Safety Valve) و شير اطمينان فشار شكن(Safety Relief Valve)  اصطلاحاتي هستند كه جهت تشريح انواع متنوعي از تجهيزات مرتبط با آزاد سازي فشار اضافي سيال در واحد مي باشند. در بيشتر استانداردها تعاريف ويژه اي براي دو شير اطمينان(Safety Valve)  و شير اطمينان فشار شكن (Safety Relief Valve)  عنوان گرديده است.

در استانداردهاي امريكايي و اروپايي تفاوتهايی بين اصطلاحات تجهيزات از لحاظ معني وجود دارد. از جمله اين تجهيزات مي توان به همين شيرهای اطمینان اشاره کرد. در استانداردهاي اروپايي به اين شیرها اصطلاحاً شير اطمينان (Safety Valve) و در استانداردهاي آمريكايي شير اطمينان فشار شكن (Safety Relief Valve) می گویند.

از جمله موارد ديگر اختلاف بين Safety Valve و Relief Valve مي توان به اين نكته اشاره نمود كه در شيرهاي اطمينان (Safety Valve) به محض اينكه فشار عملكردي به فشار تنظيمي(Set Point)  برسد سريعاً اين شير عمل مي كند و تا هنگاميكه فشار عملكردي به پائين تر از فشار تنظيمي نرسد اين شير باز خواهد ماند. ولي در شيرهاي اطمينان فشار شكن (Safety Relief Valve) هنگامي كه فشار ورودي سيال تا نقطه فشار تنظيمي بالا برود، اين شير به تدريج باز می شود تا فشار را بالانس نمايد.

شير فشار شكن (Relief Valve) عموماً براي سيالاتي كه غير قابل تراكم مي باشند مانند آب و روغن و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد ولي شير اطمينان (Safety Valve) عموماً براي سيالات تراكم پذير مورد استفاده قرار مي گيرد. Relief Valveها معمولاً بصورت مداوم در حالت Overpressure عمل مي كنند تا فشار سيستم را در حد نرمال تنظيم كنند. عمل كردن اين شيرها هيچگاه بصورت POP-Action )عمل كردن ضربه اي) نمي باشد.

 

 شرکت پتروسورین آراد آماده مشاوره مهندسی و تامین کلیه محصولات ... برندهای معتبر دنیا می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

 

پترو سورین آراد: تأمین تجهیزات ابزاردقیق

،مکانیک،برق،نفت،گاز،پتروشیمی،

حفاری،پالایشگاهي،نیروگاهي،صنایع فولاد،معدن

طراحی و پشتیبانی سایت با

خدمات پترو سورین آراد

فعالیت اصلی شرکت مهندسی پترو سورین آراد ، تأمین تجهیزات ابزاردقیق ، تجهیزات حفاری ، تجهیزات مکانیک و برق و همچنین ماشین آلات و قطعات مورد نیاز پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی،حفاری، پالایشگاه ها، نیروگاه ها، صنایع فولادی و معدنی از طریق سازندگان برندهای معتبر میباشد.

اطلاعات تماس

 خیابان شریعتی، بالاتر از پل رومی، انتهای کوچه حقیقت خواه، ساختمان سروش، پلاک ۱۷۷۷ طبقه پنجم، واحد ۱۹

تلفن 02122245291

تلفن 02122245291

تلفن 02122697246

فکس 22697249

ایمیل info@petrosourin.com

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدید ها
72
583
2975
4731
10025
19145
461411

جستجو