بلبرینگ و تسمه

گيربکس صنعتی درواقع يک واسطه بين منبع توان و مصرف کننده توان مي باشد که بين منبع توان و مصرف کننده توان يک انعطاف پذيري بر قرار مي کند.به دليل هماهنگ بودن گشتاور و سرعت دوراني منبع توليد توان با مصرف کننده نياز به ماشيني که بتواند اين هماهنگي را به صورت يک واسطه برقرار کند امري ضروري به نظر مي­رسد. دستگاهي که اين خواسته را ميتواند تامين کند گيربکس صنعتی نام دارد منبع توليد توان مهم نيست که با چه نوع سوخت يا منابع انرژي توان را توليد ميکند بلکه اين مهم است که در شفت ورودي به گيربکس توان توليد شده را به صورت گشتاور به گيربکس منتقل کند دستگاه­هايي که مي­توانند توان مورد نياز گيربکس صنعتی را تامين کنند شامل الکتروموتورها - موتورهاي ديزل - موتورهاي بنزيني - موتورهاي گاز سوز- توربين هاي بخار - توربين هاي گازي - توربين هاي آبي -توربين هاي بادي - موتورهاي جت - و منابع توليد تواني که انرژي خود را از خورشيد تامين مي­کنند مي­باشند

محصولات

You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services.

محصولات

You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services.

محصولات

You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services.

محصولات

You will find the latest information about us on this page. Our company is constantly evolving and growing. We provide wide range of services.